Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

MGR NATALIA SZUBSKA-WŁODARCZYK

pokój: A 315
tel.: +48 42 635 51 59
e-mail: natszub@uni.lodz.pl
konsultacje:

 • 01.10.2010 r. - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ studia doktorskie (nadal)
 • 2008-2010 r. - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, studia II stopnia na kierunku Ekonomia
 • 2007-2009 r. - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, studia II stopnia na kierunku Europeistyka
 • 2004-2007 r. - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Magister Natalia Szubska-Włodarczyk była stypendystką w programach:

 •  „Zintegrowany Rozwój Doktorantów” realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Data rozpoczęcia: 01.02.2011 r., data zakończenia: 31.01.2012 r.
 •  „Komponent Ponadnarodowy do projektu Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”. Data rozpoczęcia: 01.02.2012 r., data zakończenia: 31.03.2012 r.

Obecnie jest uczestniczką projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno – humanistycznych – Akronim D-RIM SH”. Data rozpoczęcia: 06.04.2012 r.

 • koncepcja zrównoważonego rozwoju zwłaszcza zrównoważone rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna UE
 • odnawialne źródła energii, zwłaszcza wykorzystanie biomasy rolnej do celów energetycznych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Fair Trade
 • Opłacalność produkcji bioenergii w gospodarstwie rolnym – studium przypadku, [w] B. Klepacki [red] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 5, Seria, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 188-192.
 • Analiza zakupu produktów sprawiedliwego handlu, współautorstwo z E. Paszko [w] T. Walczak [red.] Wiadomości Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, nr 6, czerwiec, Warszawa 2012, s. 57-67.
 • Zrównoważone budownictwo jako implementacja koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w] J. Balcerak [red], Koncepcja proekologicznego budownictwa energooszczędnego w ujęciu zintegrowanego procesu projektowego, uwzględniająca innowacyjne rozwiązania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, CBiI Pro-Akademia, PAN, Łódź 2012, s. 28-46.
 • Uwarunkowania zmian zarządzania zasobami naturalnymi w kontekście lokalnym – analiza przypadku Wielkopolskiego Systemu Innowacji, [w] P. Urbanek [red], Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Zarządzanie w warunkach nowej ekonomii, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 261-285.
 •  Analiza potencjału teoretycznego biomasy rolnej w Polsce – wpływ sektora energetycznego na sektor rolny [w:] D. Kiełczewski [red.], Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 320-337.
 •  Przedsiębiorstwo energetyczne i możliwości jego proekologicznego rozwoju na drodze ku zrównoważeniu, współautorstwo z dr inż. Krzysztofem Fuzowskim [w] Inwestowanie w energetykę odnawialną, PAN, Oddział w Łodzi, Łódź 2011, s. 214-226.
 • Polityka energetyczna, współautorstwo z dr inż. Krzysztofem Fuzowskim (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) [w] Inwestowanie w energetykę odnawialną, PAN, Oddział w Łodzi, Łódź 2011, s. 60-65.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju [w:] B. Poskrobko [red.], Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 138-156.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie łódzkim [w:] M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca [red.], Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 316-340.
 • Migracja zarobkowa Polaków – ocena na przykładzie Wrexham, [w] Gospodarka w praktyce i teorii, nr 1(26)2010, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 111-126.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź