Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR TOMASZ LEGIĘDŹ

pokój: A 319
tel.: +48 42 635 51 56
e-mail: legiedz@uni.lodz.pl
konsultacje:

Doktor Tomasz Legiędź zajmuje się badaniami instytucji, tych formalnych i tych nieformalnych, zwłaszcza w Chinach. Analizuje również przemiany instytucjonalne zachodzące w innych regionach świata i proces globalizacji.

  • ekonomia rozwoju,
  • problemy społeczno-gospodarcze krajów słabo rozwiniętych,
  • nowa ekonomia instytucjonalna,
  • szkoła austriacka,
  • ekonomia heterodoksyjna
  • Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku – wybrane problemy, „Wieś i rolnictwo”, nr 4 (141) 2008.
  • Recenzja książki: Dani Rodrik, One Economics – Many Recipes. Globalization, Institutions and Economic Growth, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, 2008.
  • Podstawy instytucjonalne w rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej [w:] „Nowa ekonomia instytucjonalna teoria i zastosowania”, (red.) S. Rudolf, KTEE, Kielce 2009.
  • Transformacja społeczno-gospodarcza w Chińskiej Republice Ludowej [w:] „Instytucje i transformacja”, w: J. Godłów-Legiędź (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  • Transformacja Chińskiej Republiki Ludowej z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 74, 2009.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź