Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. JOLANTA MŁODAWSKA-BRONOWSKA, PROF. NADZW. UŁ

pokój: A 319
tel.: +48 42 635 51 56
e-mail: jolmloda@gmail.com
konsultacje:

 • 1973 r. – uzyskanie tytułu magistra nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 1977 r. – ukończenie studiów doktoranckich, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 1979 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy na temat: Inicjatywy innowacyjne w warunkach centralnej regulacji procesów rozwojowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Mujżela
 • 2002 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950-2000

W latach dziewięćdziesiątych profesor Jolanta Młodawska-Bronowska przebywała w Japonii, gdzie jako freelance współpracowała z Uniwersytetem Tokijskim i uczestniczyła w teoretyczno­-empirycznych badaniach struktury instytucjonalnej japońskiej gospodarki, centralnej administracji rządowej (głównie Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Przemysłu – MITI) i wielkich przedsiębiorstw. Przeprowadziła liczne wywiady z przedstawicielami japońskiego establishmentu, a także naukowcami japońskimi i amerykańskimi. Kilkakrotnie odbywała staże naukowe w ośrodkach zagranicznych: SOAS (School of Oriental and African Studies) w Uniwersytecie Londyńskim i INSEAD (European Institute of Business Administration, Euro-Asia Centre). Współpracuje z Kwansei Gakuin University w Nishinomiya w Japonii. Jest konsultantem Wydziału Strategii i Promocji Urzędu Miasta Łodzi, a w latach 1994–1996 była doradcą w Polsko-Japońskim Centrum Produktywności.

 

 • teoria polityki ekonomicznej i funkcjonowania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji systemowej
 • gospodarka Japonii
 • czynniki kryzysogenne w skali ekonomii światowej

Jolanta Młodawska-Bronowska pracuje społecznie w Łódzkim Oddziale Towarzystwa Polsko-Japońskiego, w którym przez 3 lata pełniła funkcję prezesa (poprzednio wiceprezesa). Interesuje się też problematyką kultury i filozofii Japonii, co znalazło wyraz w przygotowaniu referatów na konferencje poświęcone tej tematyce. Jest prezesem i założycielem Klubu Yakumo-goto w Polsce, propagującego kulturę Japonii w naszym kraju.

Od 2000 r. jest opiekunem Międzywydziałowego Koła Azji Wschodniej na UŁ. W 2006 r. doprowadziła do zawarcia umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem IOND (International Organization for Nontraditional Distant Learning) w Tokio i Uniwersytetem Łódzkim. Jest osobą odpowiedzialną za realizację tej umowy z ramienia UŁ.

 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Srebrny Krzyż Zasługi

Profesor Jolanta Młodawska jest autorką ponad 50 publikacji. Najważniejsze z nich to:

 • Japonia. Państwo a sektor prywatny, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 • Czynniki rozwoju powojennej Japonii – czy istnieje narodowy model rozwoju kapitalizmu?, „Gospodarka w praktyce i teorii” nr 4, 1999.
 • Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950–2000. Analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001 (praca habilitacyjna).
 • Rola rynku w rozwoju japońskiego przemysłu wysokiej techniki, „Gospodarka Narodowa”, nr 11/12, 2001.
 • Czy Japonia może służyć jako wzór przedmiotowej polityki przemysłowej dla Polski? Na marginesie strategii rozwoju, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 17, 2002.
 • Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w Japonii w latach dziewięćdziesiątych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji: państwo – biznes – banki, „Ekonomista” nr 2, 2002.
 • Poland in the European Union, „The Japanese Spirit” no.82, 2004.
 • “Amakudari” – zjawisko przenikania się sfery polityki i gospodarki w Japonii w: Biurokracja. Fenomen władzy w strukturach administracyjnych, red. K. Zuba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź