Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR ELEONORA RATOWSKA-DZIOBIAK

pokój: A 319
tel.: +48 42 635 51 56
e-mail: eleonora.ratowska@uni.lodz.pl
konsultacje:

 • 2003 r. – uzyskanie tytułu magistra nauk ekonomicznych w zakresie handlu międzynarodowego, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 2007 r. – ukończenie studiów doktoranckich z zakresu ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
 • 2001 r. – ukończenie kursu języka angielskiego – LCCI English for Business – Third Level
 • 2005 r. – ukończenie kursu języka niemieckiego – Mittelstufe

Magister Eleonora Ratowska-Dziobiak prowadzi badania nad funkcjonowaniem i rozwojem rynku ubezpieczeń. Interesuje się również rozwojem zrównoważonym i inwestycjami zagranicznymi.

 • ekonomia rozwoju
 • zrównoważony rozwój
 • inwestycje zagraniczne
 • rynek ubezpieczeń

Magister Eleonora Ratowska-Dziobiak od 2005 r. współorganizuje szkoły letnie dla studentów z zagranicy. Przygotowanie dwutygodniowych lipcowych pobytów obejmuje szereg prac związanych z opracowaniem programu merytorycznego (cykl wykładów i debat prowadzonych m. in. przez profesorów UŁ), zapewnieniem ciekawej oferty wycieczek po kraju i po Europie. Wieloletnie zaangażowanie zaowocowało w czerwcu 2009 roku nominacją przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. dr hab. Jana Gajdy na stanowisko Sekretarza Szkoły Letniej.

Magister Eleonora Ratowska-Dziobiak uczestniczyła lub współorganizowała następujące Szkoły Letnie:

 • 01.07-15.07.2005 r. – The Summer School „European Union after Enlargement”, Uniwersytet Łódzki
 • 15.01-29.01.2006 r. – The Summer School „Globalization, Regionalization and Development dimensioned by the Information Society”, UniFMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, Sao Paulo, Brazylia
 • 01.07-15.07.2006 r. – The Summer School „European Union after Enlargement”, Uniwersytet Łódzki. – The Summer School „Globalization, Regionalization and Development dimensioned by the Information Society”, UniFMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, Sao Paulo, Brazylia
 • 10.01-24.01.2007 r. – The Summer School „Globalization, Regionalization and Development dimensioned by the Information Society” – UniFMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, Sao Paulo, Brazylia
 • 28.06-13.07.2007 r. – The Summer School „Poland – European Union – Globalization”, Uniwersytet Łódzki
 • 28.06-13.07.2008 r. – The Summer School „ Economic development – Globalisation – Transformation of Central Europe”, Uniwersytet Łódzki
 • 19.07-01.08.2009 r. – The Summer School „Social-economic integration in Europe in the period of global crisis”, Uniwersytet Łódzki
 • Kapitał zagraniczny na polskim rynku ubezpieczeń [w:] Włodarczyk – Guzek W. (red.) Zeszyt Naukowy nr 3 Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Łódź 2003, s. 161-182.
 • Polski rynek ubezpieczeń – szanse i zagrożenia wynikające z procesu integracji Polski z Unią Europejską [w:] Filipiak B. i Flejterski S. (red.) Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2004, s. 691-698.
 • Ubezpieczenia zdrowotne w świetle ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia [w:] Włodarczyk – Guzek W. (red.) Zeszyt Naukowy nr 4 Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Łódź 2004 (druk 2005), s. 98-108.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Czy Polska jest w stanie sprostać temu wyzwaniu? [w:] Bilski J., Kłysik – Uryszek A. (red.) Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2005, s. 471-486.
 • Rola inwestycji zagranicznych w stymulowaniu rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007, s.362-377.
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie rynku ubezpieczeń w Polsce [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 213, Uniwersytet Łódzki; Łódź, 2007, s. 125-140.
 • Globalization and Regionalization Problems (based on the case of MERCOSUR and EU) [w:] Wysokińska Z. (red.) Comparative Economic Research, Vol. 11 No. 1/2/2008, Łódź University Press, Łódź, 2008, s. 139-158.
 • Analiza zmian staningu finansowego firm z zakresu pozostałych ubezpieczeń osobowych I majątkowych funkcjonujących na polskim rynku [w:] Krajewska A. (red.) Gospodarka w teorii i praktyce nr 4 (24) 2008, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008 (druk 2009), s. 107-116.
 • Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na funkcjonowanie rynku ubezpieczeń w Polsce [w:] Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej. Gospodarka – społeczeństwo – polityka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg, 2008, w druku.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź