Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR DOROTA MICHALAK

pokój: A 315
tel.: +48 42 635 51 59
e-mail: d.michalak@uni.lodz.pl
konsultacje:

 • 2009 - nadal Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia doktorskie na kierunku Ekonomia, Katedra Ekonomii Rozwoju
 • 2004-2009 - Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Ekonomia
 • 2000-2004 - XXV Liceum Ogólnokształcące, klasa matematyczna z metodami numerycznymi, wykształcenie średnie o profilu ogólnym
 • ekonomia
 • ochrona środowiska
 • film
 • teatr
 • taniec
 • „Efektywność szkoleń dla bezrobotnych”, Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, PTE, Łódź 2009, s. 241-257.
 • „Zarządzanie ryzykiem pogodowym”, Gospodarka w praktyce i teorii, Insytut Ekonommi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 41-49.
 • „Kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych”, Środowisko przyrodnicze-barierą czy stymulantom rozwoju gospodarczego-w druku.
 • „Derywaty pogodowe w zarządzaniu niekatastroficznym ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwie”, Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 251-269.
 • „Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych”, Rynek Podróżny, Agencja Promocji Turystyki, Łódź 2011, s. 39-40.
 • „Publiczne źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii’, Inwestowanie w energetykę odnawialną. Aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie, benchmarking-w druku.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź