Wtorek, 21 maja 2019, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Aktualności

O KATEDRZE

Katedra Ekonomii Rozwoju została powołana w 2003 roku w ramach Instytutu Ekonomii (przed rokiem 2003 Instytut funkcjonował jako Katedra Ekonomii). Kierownictwo objął prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki.

Prof. Ryszard Piasecki jest czołowym przedstawicielem ekonomii rozwoju,  jednym z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie wiedzy w Polsce. Jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem w tej dziedzinie; z ramienia Assistance Technique Gouvernementale i polskiego MSZ (pracował przez 15 lat w krajach rozwijających się między innymi w Kongo-Zairze, Brazylii i Chile).

W bogatym dorobku publikacyjnym prof.  R. Piaseckiego na szczególną uwagę zasługują dwie książki z dziedziny globalizacji i ekonomii rozwoju: „Globalizacja a rozwój gospodarczy (PWE, Warszawa 2002) i „Ekonomia rozwoju” (PWE, Warszawa 2012). Prace te zawierają bogatą syntezę wiedzy na temat rozwoju gospodarczego. Autor dokonał w nich twórczej analizy pojęcia „rozwoju”, ukazał ewolucję teorii rozwoju gospodarczego i zagrożenia wynikające z procesu globalizacji. W licznych publikacjach artykułowych prof. R. Piasecki rozwija ideę poszukiwania właściwego miejsca dla niektórych koncepcji ekonomii rozwoju w prorynkowej polityce gospodarczej na tle sporu między kierunkami post-keynesowskimi i neoliberalizmem.

 

Nowatorski charakter mają badania w zakresie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, zapoczątkowane w latach 90. ubiegłego stulecia przez prof. Małgorzatę Burchard-Dziubińską. W pracy doktorskiej „Proekologiczna restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji systemowej” opublikowanej w wydawnictwie Ekonomia i Środowisko, przedstawiła metody i instrumenty polityki ekologicznej w kontekście procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce. Praca ta zyskała uznanie w środowisku specjalistów w tej dziedzinie wiedzy ekonomicznej. Do innych ważnych publikacji reprezentatywnych dla tego nurtu badawczego należy książka M. Burchard-Dziubińskiej „Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006), a także monografię pod redakcją naukową M. Burchard-Dziubińskiej i A. Rzeńcy „Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i praktyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010).

 

W dorobku naukowym prof. M. Burchard-Dziubińskiej i jej współpracowników motywem przewodnim jest teza, że sukcesy w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju wymagają przejścia w naukach ekonomicznych od sui generis ignorancji ekologicznej do stosowania metod badawczych uwzględniających specyfikę przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania. Wyniki badań naukowych opublikowanych w licznych artykułach i książkach skoncentrowane są głównie na takich zagadnieniach jak: istota idei trwałego i zrównoważonego rozwoju, metody i instrumenty polityki ekologicznej, zastosowanie analizy ekonomicznej do ochrony środowiska naturalnego jako dobra publicznego.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź